+31 (0) 653 182 151 jpaulsen@hydromilieu.nl

Anti foam

Hydrofoam ST-52

Kationactieve vloeistof met een tweeledige functie. Ten eerste kan het product worden toegevoegd aan een bestaand reinigingsproduct, waardoor eventuele schuimvorming geremd of geheel teniet gedaan wordt. De toevoeging is mogelijk aan de meeste zure, alkalische en neutrale producten. Ten tweede kan het materiaal gebruikt worden om reeds aanwezig schuim. bijv. in tanks. op werkvloeren e.d. af te breken, waardoor het reinigingswater zich beter en sneller laat wegspoelen of opzuigen. De toegepaste bestanddelen zijn toegelaten voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. Oe biologische afbreekbaarheid van de gebruikte oppervlakteactieve stoffen in dit product voldoen aan de detergentenverordening (EG 648/2004).

Hydrofoam ST-52

Neem voor meer informatie contact met ons op